Provtagning

Från och med den 1/3 kommer vi att börja med drop-in tider  för extern provtagning (remiss från annan vårdgivare).
Dessa tider kommer att förläggas tisdag till torsdag mellan 8.00-10.00 samt mellan klockan 13.00-14.00.

Välkomna!