Vad vi erbjuder dig

Vi erbjuder:

– Hembesök till alla nyfödda och adoptivbarn, samt vid behov
– Tidsbokad mottagning, 035 – 14 60 30
– Telefonrådgivning
– Råd och stöd
– Kontakt med barnhälsovårdspsykolog
– Amning-/flaskmatning-/kostrådgivning
– Vaccinationer enl barnhälsovårdens schema
– Hälsoundersökningar
– Föräldragrupper
– Spädbarnsmassage
– Livräddande  första hjälpen kurs till självkostnadspris

Under barnets första levnadsår har man ofta täta kontakter med sitt BVC. Vid varje besök hos barnsjuksköterska tittar vi på barnets hälsotillstånd ur fysisk, psykisk och familjesocial synvinkel. Vi arbetar utifrån ett program som tillämpas på alla BVC.

Basprogram

0-7 dagar Hembesök av barnsjuksköterska
1 v-2 mån  – Besök hos barnsjuksköterska
1 mån Hälsokontroll hos BVC-läkare
6-8 v Mammasamtal
3 mån Besök hos barnsjuksköterska och vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta,
polio, haemophilus inflenzae typ B och pneumokocker.
4 mån Besök hos barnsjuksköterska
5 mån Besök hos barnsjuksköterska och vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta,
polio, haemophilus inflenzae typ B och pneumokocker.
6 mån Hälsokontroll hos BVC-läkare
8 mån Besök hos barnsjuksköterska
10 mån Besök hos barnsjuksköterska
12 mån Hälsokontroll hos BVC-läkare och barnsjuksköterska. Vaccination mot difteri,
stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus, influenzae typ B och pneumokocker.
18 mån Besök hos barnsjuksköterska. Samtal angående ditt barns kommunikation och språkutveckling.
Vaccination mot mässling, påssjuka och rödahund.
2 år Besök hos barnsjuksköterska
3 år Besök hos barnsjuksköterska. Samtal angående ditt barns språkliga och motoriska utveckling.
4 år Besök hos barnsjuksköterska. Syntest, språk, utveckling. Hörselkontroll hos audionom.
5 år Besök hos barnsjuksköterska. Skolförberedande hälsokontroll. Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
5 år Hälsokontroll hos BVC-läkare


Du kan få hjälp av barnhälsovårdspsykolog:

Att vara gravid, gå igenom en förlossning och bli förälder är en stor förändring i livet. Särskilt stor blir omställningen första gången då allt är nytt.

Att lära känna sitt barn och sakta växa in i föräldrarollen tar tid. Känslor av både glädje och lycka kan blandas med oro och ängslan. Efter hand som barnet utvecklas ställs vi inför nya utmaningar, att ge barnet både uppmuntran och gränser. Som förälder kan man känna osäkerhet kring hur man ska förhålla sig.
Frågor kan vara många kring:
Graviditet – Adoption – Förlossning – Barnet – Föräldraskap – Parrelation.

Att prata med en psykolog om sin situation kan vara att ge sig själv en chans både till att förstå och få kraft att förändra.
BVC-sköterskan eller läkaren förmedlar kontakten. Besök hos BHV-psykolog är kostnadsfritt.