Kurator, Psykolog

Psykosociala teamet

Ibland hamnar vi i svåra livssituationer och då kan vi behöva en professionell person att samtala med så att känslor och upplevelser blir hanterbara.

Till psykosociala teamet kan du remitteras vid:

  • Krisreaktioner
  • Nedstämdhet, lättare depressioner
  • Oro, ångest
  • Fobier
  • Stressrelaterade problem
  • Bedömningar av övriga psykiska besvär

Remiss till oss ställs via din läkare på Amadeuskliniken. Psykosociala teamet består av socionom/legitimerad psykoterapeut, kurator/socionom och legitimerad psykolog.

Vi ingår i klinikens rehabiliteringsteam och samarbetar med andra yrkesgrupper.