Psykologmottagning

Vår enhet arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och
behandling. Den psykoterapeutiska behandlingen är korttidsinriktad, där patienten
har ansvar att arbeta med sig själv för att det ska leda till förändring. Stödsamtal erbjuder
vi inte.

Åtgärderna riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest,
stress, sömnbesvär eller befinner dig i kris.

Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot
dig som är äldre än 18 år. För frågor kring barn och ungdomar mellan 6-17 år ska ni vända er till ”En väg in”.

Du behöver ingen remiss till oss utan kan själv ta kontakt för ställningstagande till lämplig åtgärd!
Telefon: 035-146030

1. Gruppbehandling (smärtskola och stresskola)

2. Föreläsning om olika former av psykisk ohälsa

3. Enskilda fokuserade korttidsterapier

4. Barn- och hälsovårdspsykolog (BVC)