Information om arbetet med vaccination mot covid-19

På Region Hallands webbplats finns nu en sida med allmän information om vaccination mot covid-19 samt en beskrivning av hur planeringen för genomförandet i Halland ser ut. Sidan kommer också inom kort kompletteras med uppföljning av arbetet.
Du når sidan genom att välja ”Aktuellt om coronaviruset (covid-19)” på startsidan. Välj sedan ”Vaccination mot covid-19 i Halland” i vänstermenyn.