Antikroppstest

Från och med vecka 36 erbjuds antikroppstest till kommunanställda enligt rutin.
Ingen antikroppstest för allmänheten just nu.