Är du orolig för det nya coronaviruset?

Det är viktigt att du ej tar dig till någon vårdinrättning då det finns  risk för smittspridning, all kontakt hänvisas till 1177, om du har allmänna frågor om coronaviruset ring 11313.

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

-Du har under de senaste 14 dagarna varit i något land där Folkhälsomyndigheten bedömt landet som ett riskland.

-Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

 

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset